Menighedsrådet

Bagerst fra venstre: Viggo Kaspersen, Niels Therkildsen og Britta Fyhn.
Forrest fra venstre: Birthe Boye, Helle Torp, Jesper Lykke Christensen og Bent Jørgensen.

MENIGHEDSRÅDET

FORMAND:
Bent Jørgensen, tlf. 22 44 59 33, mail: bent.andst@outlook.com

NÆSTFORMAND:
Viggo Kaspersen, tlf. 40 41 82 06, mail: viggokasp@gmail.com

KASSERER:
Niels Therkildsen, tlf. 53 68 58 60, mail: niels.therkildsen@hotmail.com

KIRKEVÆRGE:
Britta Fyhn, tlf. 61 28 86 56, mail: britta.fyhn@gmail.com

KONTAKTPERSON:
Birthe Boye Petersen, tlf. 29 64 35 29, mail: birtheboye@hotmail.com

SEKRETÆR:
Jesper Lykke Christensen, tlf. 51 28 21 31, ellestrup72@sol.dk

 

Del denne side