Andst Lokalråd

Det er Lokalrådets formål at være bindeled mellem Andst-området og Vejen Kommune, for så vidt angår de emner, der ikke vedrører almindelige driftsopgaver mellem de enkelte foreninger og institutioner og Vejen Kommune.

Rådets opgave er at medvirke til styrkelse af beboernes fællesskab og samhørighed, fremme Andst-områdets udvikling, samt varetage Andst-områdets interesser i samarbejde med myndigheder og andre relevante aktører, herunder foreninger.

Lokalrådet er uafhængigt af partipolitik. En yderligere definition og forklaring omkring Vejen Kommunes lokalråd finder du her:
https://vejen.dk/politik/landdistrikter-og-lokalraad/lokalraad/

Andst Lokalråd har lavet en udviklingsplan. Den kan læses her:
Udviklingsplan-Vision-2020-i-2020-rev-2016.1

På undersiderne kan du læse om lokalrådets medlemmer, økonomi og mødeaktivitet mv.

Del denne side