Historie

Naturen omkring

Andst ligger på en lun plet – i hvert fald var den så lun ved sidste istid, at isen stoppede netop her ved os!

Isen skubbede nogle Lyngbakker sammen til os – og når det var tø, kælvede is-bræen og dannede rivende smeltevandsfloder ud over sletten mod vest, hvor vi nu har Gamst Søenge – men smeltevandet arbejdede sig også ud under isen fra øst og gav os nogle lave tunneldale som nu står i eng og bæk.

Efter isen forsvandt, var det store sø-enge-området et rigt delta for de indvandrende mennesker – her kunne der fiskes, jages og samles bær. Rundt omkring sø-engene er der fundet rester af mange bosteder og redskaber.

Lidt geografi om Andst

 

Langs livets landevej

På utallige opfordringer bringer Andst.info hermed en samlet udgave af Hans Winthers krønike om Andst i 50′erne og 60′erne.

Krøniken “Langs livets landevej” kan læses her: Langs-livets-landevej

Ved henvendelse til Hans Winther kan man få en trykt udgave formedelst 20 kr, der er trykke-prisen.

En stor tak skal lyde til Hans Winther, for på en fremragende måde at være med til at bevare og genoplive denne del af Andst’s lange glorværdige historie.

Del denne side